Ms 085_071

EVANGElium Dominicae 6. post pentecoſten. Marci 8. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 064r shema: ff do: 064v : fol. 064r-064v
naslov lat. : EVANGElium Dominicae 6. post pentecoſten. Marci 8. cap:
incipit: V tem iſtim Zhasu, kadar ie veliku folka onde bilo, inu neſo imeli kaÿ iesti, Ie Iesus ſuoÿe Iogre hſebi poklizol, inu ie knim dial:
eksplicit: Inu nih ie bilu okuli ſhtiritauſhendt, kir ſo ieidli, inu on ie ne puſtil odſebe.
opomba regesta : Evangelij na 6. nedeljo po binkoštih; Mk 8,1-9.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_071. EVANGElium Dominicae 6. post pentecoſten. Marci 8. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_071/VIEW/ [ datum dostopa ]