Ms 085_079

EVANGELIVM Dominicae 10. post pentecosten. Lucae: 18. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 072r : fol. 072r
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 10. post pentecosten. Lucae: 18. cap:
incipit: Hteiſtimu Zhaſu: ie rekol ieſus knekoterim, kateri ſo ſam vſebe ſauupali, de ſo prauizhni, inu ſo druge ferahtali, leto pergliho,
eksplicit: leta ie doli shel v suoÿo Hiſho prauizhniſhi koke uni drugi, ſakai kateri ſe ſam pouiſha, tabo poniſhan, inu kateri ſe ſam poniſha, ta bo pouiſhan.
opomba regesta : Evangelij na 10. nedeljo po binkoštih; Lk 18,9-14.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_079. EVANGELIVM Dominicae 10. post pentecosten. Lucae: 18. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_079/VIEW/ [ datum dostopa ]