Ms 085_093

EVANGELIVM Dominicae 17. post pentecosten. Matth: 22.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 086r shema: ff do: 086v : fol. 086r-086v
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 17. post pentecosten. Matth: 22.
incipit: Htemu iſtimu Zhasu: ſo perſopili ti Fariſeij k Iesusu. Inu eden meinimi, En Vozhenik te postaue
eksplicit: Inu nihzhe ni mogel nemu ene beſsede odgouoriti, inu ga tudi nei nehze ſmel odtiga dne Vezh Vprashati.
opomba regesta : Evangelij na 17. nedeljo po binkoštih; Mt 22,34-46.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_093. EVANGELIVM Dominicae 17. post pentecosten. Matth: 22.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_093/VIEW/ [ datum dostopa ]