Ms 085_095

EVANGELIVM Dominicae 18. post pentecosten. Matth: 9. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 088r shema: ff do: 088v : fol. 088r-088v
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 18. post pentecosten. Matth: 9. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhasu: ie on v zoln ſtopil, inu ſe ie ſem zes prepelol, inu ie priſhal v ſuoije mestu.
eksplicit: Keder ie ta folk tu videl, ſe ie ſazudil, inu ie Boga Zastil, kateri ie tako mozh Zlouekom dal.
opomba regesta : Evangelij na 18. nedeljo po binkoštih; Mt 9,1-8.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_095. EVANGELIVM Dominicae 18. post pentecosten. Matth: 9. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_095/VIEW/ [ datum dostopa ]