Ms 085_099

EVANGELIVM Dominicae 20 post pentecosten. Ioa͠n:Ioannis 4. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 091r : fol. 091r
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 20 post pentecosten. Ioa͠n: 4. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhaſu: Ie bil en Kralizh notre v Capernaum, kateriga Sÿn ie bil bolan.
eksplicit: ÿe rekol Iesus, Tuoi ſhiui. On ie veruol no zela negoua hiſha.
opomba regesta : Evangelij na 20. nedeljo po binkoštih; Jn 4,46-53.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_099. EVANGELIVM Dominicae 20 post pentecosten. Ioa͠n:Ioannis 4. cap. . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_099/VIEW/ [ datum dostopa ]