Ms 085_107

EVANGELIVM Dominicae 24 post pentecosten. Matth: 24. cap


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 099r shema: ff do: 100r : fol. 099r-100r
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 24 post pentecosten. Matth: 24. cap
incipit: Hteiſtimu Zaſu ie gouoril Ieſus hsuoÿm Iogram. Kadar bodete vidili Gnuſobo tiga opushaina, od katere ie gouorieno ſcosi Daniela preroka.
eksplicit: Nebu inu ſemla bode preſhla, moÿa beſseda ta pak ostane no nebo preſhla.
opomba regesta : Evangelij na 24. nedeljo po binkoštih; Mt 24,15-35.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_107. EVANGELIVM Dominicae 24 post pentecosten. Matth: 24. cap. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_107/VIEW/ [ datum dostopa ]