Ms 085_109

NATA PRASNIK TEGA PRIVIGA Apoſtelna ſuetiga Andrea Euangelium Matth. 4 Mar: 1. Luc. 5. ſgodilu ſe ie 31. leti Chriſti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 102r shema: ff do: 102v : fol. 102r-102v
naslov lat. : EVANGELIA IN FESTIS Sanctorum totius Anni. §.
naslov slov. : NATA PRASNIK TEGA PRIVIGA Apoſtelna ſuetiga Andrea Euangelium Matth. 4 Mar: 1. Luc. 5. ſgodilu ſe ie 31. leti Chriſti.
incipit: Hteistimu Zhaſu, kadar ie Gospud Iesus shal pertem Galileiskim Morÿ, ie tu uidil dua Brata
eksplicit: Oni ſo pak ſapuſtili prezei neh Mreshe no oza, no ſo ſanim ſhli.
opomba regesta : Evangelij na praznik prvega apostola Sv. Andreja.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_109. NATA PRASNIK TEGA PRIVIGA Apoſtelna ſuetiga Andrea Euangelium Matth. 4 Mar: 1. Luc. 5. ſgodilu ſe ie 31. leti Chriſti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_109/VIEW/ [ datum dostopa ]