Ms 085_113

NA DAN TE SVETE LUCIE Euangelium Matth: 5. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 104r shema: ff do: 104v : fol.104r-104v
naslov: NA DAN TE SVETE LUCIE Euangelium Matth: 5. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhaſu, ie rekol Gospud Ieſus enu takuſhno pergliho hſuoÿm Iogram: Tu nebesko Kraleustuu ie glih deſetim Diuizom, katere neh lampe uſameÿo
eksplicit: Satega volo vahtaite, ſakai ui neueſte tega Dne malo mene te Vre.
opomba regesta : Evangelilj na praznik Sv. Lucije; Mt 25,1-14.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_113. NA DAN TE SVETE LUCIE Euangelium Matth: 5. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_113/VIEW/ [ datum dostopa ]