Ms 110_01

Brez naslova

Glavnemu besedilu na preganjeni poli je priložen nekoliko mlajši prepis z veliko pisavo na osmih manjših listih, kjer je bolj izobražen pisec skušal korigirati ...

del rokopisa id: nrss:nrss_ms_110_01 :
nadomestni identifikator:
identifikacijska številka UKM : Ms 69/1
vsebina rokopisa:
povzetek: Glavnemu besedilu na preganjeni poli je priložen nekoliko mlajši prepis z veliko pisavo na osmih manjših listih, kjer je bolj izobražen pisec skušal korigirati napake in nejasnosti predloge. Snopič se konča z dodatkom, ki ga glavni list nima, Nadale szeje Jeszus tusil Cheram Jeruzalemszkem, kjer so v 16 točkah navedeni apokrifni podatki o številu udarcev in padcev, ki jih je Jezus prestal med pasijonom.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 110_01. Brez naslova. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_110_01/VIEW/ [ datum dostopa ]