Ms 121_01

Ohranjeni del 10. poglavja o poslednji sodbi


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, socialni izvor: ekleziastični :
naslov uredniški : Ohranjeni del 10. poglavja o poslednji sodbi
incipit slov. : ni blu od sazhedka nobeden dan toku doug inu nabo, sunei tega ſodniga dneva. Koku bo ſhele dolg kader se bo Bog zhes ſoje ſoura
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-10-21Matija Ogrin: Dokončal opis vsebine rkp.
  • 2017-10-19Matija Ogrin: Dokončal opis kodikoloških značilnosti in glavnino vsebine.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 121_01. Ohranjeni del 10. poglavja o poslednji sodbi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_121_01/VIEW/ [ datum dostopa ]