Ms 121_20

Ta treki Capitel, Koku malu ludi bo isvelizhanih. (str. 230)


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, socialni izvor: ekleziastični :
naslov: Ta treki Capitel, Koku malu ludi bo isvelizhanih. (str. 230)
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-10-21Matija Ogrin: Dokončal opis vsebine rkp.
  • 2017-10-19Matija Ogrin: Dokončal opis kodikoloških značilnosti in glavnino vsebine.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 121_20. Ta treki Capitel, Koku malu ludi bo isvelizhanih. (str. 230). URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_121_20/VIEW/ [ datum dostopa ]