Ms 121_34

Ta drugi Tal ſhiulenia Kriſtuſoviga inu negoviga bridkiga terplenia inu od te velike shalaſti Marie Divize. (str.380)


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, socialni izvor: ekleziastični :
naslov: Ta drugi Tal ſhiulenia Kriſtuſoviga inu negoviga bridkiga terplenia inu od te velike shalaſti Marie Divize. (str.380)
naslov: Ta pervi Capitel, koku nuznu je brat, ali poſluſhat, inu premeſhlovati tu britku terplenie Jeſuſouv.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-10-21Matija Ogrin: Dokončal opis vsebine rkp.
  • 2017-10-19Matija Ogrin: Dokončal opis kodikoloških značilnosti in glavnino vsebine.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 121_34. Ta drugi Tal ſhiulenia Kriſtuſoviga inu negoviga bridkiga terplenia inu od te velike shalaſti Marie Divize. (str.380). URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_121_34/VIEW/ [ datum dostopa ]