Ms 124

Črnovrški rokopis

Obsežen poznobaročni rokopis iz Črnega vrha nad Polhovim Gradcem s konca 18. stoletja vsebuje ducat slovenskih duhovnih besedil. Nekatera od njih so bila napisa ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 1341
vsebina rokopisa:
povzetek:

Obsežen poznobaročni rokopis iz Črnega vrha nad Polhovim Gradcem s konca 18. stoletja vsebuje ducat slovenskih duhovnih besedil. Nekatera od njih so bila napisana samostojno že prej in nato vezana v zbornik. Nekatera so popolna, druga fragmentarna, nekatera so prepis že obstoječih baročnih tiskanih knjig, druga so povsem neznana. Najobsežnejše besedilo je prepis knjige Matije Kastelca Navuk christianski iz leta 1688, datirano je: spisane v letu 1799 v peruimu Konuzu, t.j. v prvih kvatrah ali na začetku leta 1799. Besedila:

 • 1. branie od shiulenie tih 12 S Apostelnou inu jogrou Jesusa Kristusa (fragmentarno)
 • 2. To branie ie od enga Jakapa pushaunika
 • 3. Molitou (dolga skoraj dve strani, premišljevalna)
 • 4. Sueti postni Euangeliumi katere se v Katolshki zirkvi skus shtirdeset dni S Posta bero koker so na veliko proshno brumnih dush staskani inu sdei k tret malu med ludi dani (Pohlin 1789, postni evangeliji, močno korigirani z drugo besedilno preoddajo, zlasti z Dalmatinovo Biblijo.)
 • 5. v nem., druga roka: Anfang Einiger Kind Viges Bey Einiger arznei …
 • 6. pesmariški del, nekaj novejših božičnih pesmi
 • 7. Praxis Katechistiza tu ie Enu preprustu inu nuznu gouorienie vmei enim ozhetam inu niegouim Synam od te praue vere inu kristianskiga katolshkga Nauka resnizhniga Nauka v temu letu 1688 v druk dane sdei pa spisane v letu 1799 v peruimu Konuzu (Prepis celotne Kastelčeve knjige Navuk christianski, 1688)
 • 8. kot poseben naslov, kakor bi šlo za novo delo, vendar še naprej prepis iz iste Kastelčeve knjige: Poduzhenie eniga luterskiga ali Kaluinish ali syzer eniga smamleniga kristiana ali nesastopniga
 • 9. Nebeshku Blagu kateru se sdei tem Andahtliuim Romariem na Krishni gori vnkai tala … (F. J. Repež, 1764. Samo Predgovor, 2 strani, nato 5 kitic Pesem od Suetiga Reshniga Tellesa), nadaljevanje 2 lista naprej
 • 10. Shoniisſ unter riht der deutshen shprahrerihs [!] (preprost slovensko-nemški slovar)
 • 11. Fragmentarni zapisi in odlomki raznih besedil
 • 12. Bukue od teh shtirih poslednih rezhi / Ta perui ttall smed teh poslednih rezhi … Besedilo sega do konca rkp, vendar vmes krpano, dodane so lege manjšega formata, na koncu in vmes spet listi z raznimi slovarčki; list, ki je odtrgan in zdaj prosto priložen na začetku rkp, spada sem, na konec.

Rokopis v velikosti kvarta (24,4 x 18,5 cm) je zdaj brez platnic in precej poškodovan, ohranjeni so ostanki nekdanjega hrbta, začetni in končni listi so raztrgani, ohranjeni fragmentarno. Zdaj obsega cca. 450 strani, bil je paginiran morda ob vezavi, vendar je paginacija večidel uničena zaradi poškodovanih vogalov. Prvotna vezava je na več mestih krpana – vstavljeni so bili deli drugega rokopisa nekoliko manjšega formata.

Pisava je zelo kultivirana, skoraj lepopisna, večinoma ene same roke; besedilo je vešče zapisano z lepimi spodnjimi potezami, zlasti pri črkah p, f in z, in z elegantnimi verzalkami, zlasti M, N in T. Vmes in na koncu (enota 10 idr.) so listi s preprostim slovensko-nemškim in nemško-slovenskim slovarčkom, kjer ista glavna roka zapisuje nemško besedilo s slovenskim črkopisom – z bohoričico. Ta in podobna mesta latinskih naslovov so dokaz, da je praktično celoten rokopis napisal bukovnik, ki je brez znanja nemščine in latinščine zelo kultivirano zapisoval slovensko besedilo in pri tem razpolagal z bogatim besedilnim izročilom, mdr. z Dalmatinovo Biblijo ali njenimi predelavami (Kastelec). Rokopis je eden od eminentnih primerov slovenske poznobaročne bukovniške tradicije.

Na desetem listu od zadaj je vpis bralca, ki si je knjigo izposodil; ob vračilu je zapisal: »Jakop Rus jest tebe lepu ſahuualem ſa te buku kes mi jh posodu Sdei pa ostanem toÿ periatu ſrau bodi jakop Rus«. Zaradi biografskih podatkov in ker je glavna roka v rokopis dodajala razne zapiske še po tem vpisu, smemo sklepati, da je glavna roka istovetna prav z osebo Jakob Rus. Na zadnji strani prvotno vezanega rkp (ki mu je bila pozneje prišita še ena lega listov) je zapis glavne roke o nesoglasju med zherneuershzam in pograizam zastran službujočega duhovnika; iz tega polemičnega zapiska in škofijskih virov je nedvoumno, da je rokopis nastal v Polhograjskem hribovju: v Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razne zvrsti :
naslov uredniški slov. : Črnovrški rokopis
incipit slov. : [prva berljiva vrstica na 1. fol.:] na Kristusa verual ia pak vender
eksplicit: [četrta vrstica od spodaj:] bomo prou sposnali boshie mestu
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:

Kakovosten ročno izdelan papir, verjetno kranjske izdelave, večinoma močno porjavel, mestoma temen.

obseg:
opomba: ...
dimenzije list enota: mm :
višina: 24,4
širina: 18,5
foliacija: Prvotno številčenje listov večidel ni več vidno zaradi poškodb.
kolacija leg:

opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena glavna roka z manj pomembnimi dodatki druge roke in sekundarnimi vpisi.

opis okrasja:

Preprosta dekoracija obdaja v obliki črtovja in okrašene letnice 1799 naslov prepisane Kastelčeve knjige Praxis Katekistiza. Iz Kastelčeve predloge je pisec prerisal dekorirani kristogram IHS.

opis vezave:

Vezava je bila krpana z vstavljanjem leg nekoliko menjšega rofmata.

zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1800 ne pred: 1789 : okrog 1799, do 1800
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
 • 2018-10-02Matija Ogrin: Vsebinski dodatki, datacija in umestitev v Polhograjsko hribovje.
 • 2018-09-13Matija Ogrin: Prvi opis rokopisa, osnovni podatki o vsebini.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 124. Črnovrški rokopis. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_124/VIEW/ [ datum dostopa ]