Imaginarij Krsta v slovenski literaturi: medbesedilnost recepcije
Druga, popravljena in dopolnjena, elektronska izdaja
Marko Juvan
Uredila
Jan Jona Javoršek
Matija Ogrin
Redakcija zapisa TEI, pretvorba XSLT in postavitev na splet
Jan Jona Javoršek
Prva e-izdaja. Verzija 0.8
2016-09-19
Datoteka: 972,1 kB XML; obseg besedila: 602.537 znakov
Marko Juvan
Imaginarij Kerşta v slovenski literaturi: medbesedilnost recepcije
Revija Literatura
Ljubljana
1990
JUVAN, Marko, 1960-
Imaginarij Kerşta v slovenski literaturi : medbesedilnost recepcije / Marko Juvan. - Ljubljana : Revija Literatura, 1990 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 284 str. ; 21 cm. - (Zbirka Novi pristopi)
Opis sprememb...
  2016-09-19: Jan Jona Javoršek - Dodatna obogatitev strukture, medsebojna sklicevanja, izboljšave pretvorbe in prikaza na spletu, vsebinski popravki. Verzija 0.8.
  2016-09-13: Matija Ogrin - Mnogi avtorjevi in uredniški popravki; v kolofon vstavil ISBN in abstrakt. Končana glavna redakcija. Verzija 0.5.
  2016-08-25: Matija Ogrin - Dopolnil kolofon; dodatno označevanje strukture.
  2016-08-24: Jan Jona Javoršek - Redakcija zapisa TEI, postavitev na splet, prilagoditev pretvornega programja.
  2016-06-27: Matija Ogrin - Pretvoril v zapis TEI, dodal kolofon e-izdaje.
  2016-05-20: Marko Juvan - Končal urejanje v urejevalniku besedil.