Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar
O slovstvu na Kranjskem
Elektronska znanstvenokritična izdaja
Uredil
Luka Vidmar
Prepisali, prevedli, komentirali in spremne študije napisali
Monika Deželak Trojar
Kajetan Gantar
Martin Grum
France Kidrič
Janko Moder
Vojko Pavlin
Vojko Pavlin
Jože Rajhman
Primož Simoniti
Marijan Smolik
Luka Vidmar
Neža Vilhelm
Recenzenta
Primož Simoniti
Jože Faganel
Izdaja 1.0
1,1 MB XML, obseg besedila: 645.583 znakov
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Fundacija dr. Bruno Breschi
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
2013-04-25
ISBN 978-961-254-441-6

Avtorske pravice za to izdajo določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija

Vir opisa in transkripcije dokumentov je naveden za vsako enoto v dodatku Bibliografija.

Opis sprememb...
  • 2013-04-25: Matija Ogrin - Redakcija kofolona, naslovne strani, oznak.
  • 2013-03-18: Luka Vidmar - Končano delo v urejevalniku besedil, pretvorba v zapis TEI in redakcija.