Primož Trubar
Prispevki k življenjepisu
Elektronska izdaja
Boris Golec
Matija Ogrin
Strokovni pregled
Kozma Ahačič
Luka Vidmar
Prevod povzetka
Niko Hudelja
Redakcija TEI, postavitev na splet
Jan Jona Javoršek
Prva, elektronska izdaja (1.0)
2014-04-18
Velikost datoteke: 450 kB XML; obseg besedila: 276.556 znakov

Monografija je nastala v digitalni obliki in je bila iz urejevalnika besedil pretvorjena v zapis TEI.

Opis sprememb...
  • #MOG #JJJ 2014-06-06: Matija Ogrin - , Jan Jona Javoršek - Preurejeni podnaslovi, preštevilčenje odstavkov.
  • #MOG 2014-05-30: Matija Ogrin - Dodal ISBN, dopolnil Predgovor.
  • #MOG 2014-04-18: Matija Ogrin - Dodal Predgovor, dodatno uredil strukturo, dopolnil kolofon.
  • #MOG 2014-04-12: Matija Ogrin - Sestavil besedila in gradivo, pretvoril v TEI, uredil strukturo.