Teorija primerjalne literarne zgodovine
Druga, elektronska, popravljena izdaja
Anton Ocvirk
Uredila
Luka Vidmar
Matija Ogrin
Redakcija in pretvorba besedila
Luka Vidmar
Alenka Maček
Druga, popravljena izdaja, prva elektronska izdaja (1.0)
Besedilo: 522.445 znakov. Datoteka XML: 594 kB
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Novi trg 2
Ljubljana
SI-1000
2010-01-08
ISBN 978-961-254-171-2
Anton Ocvirk
Teorija primerjalne literarne zgodovine
Ljubljana
1936
Teorija primerjalne literarne zgodovine / Anton Ocvirk. - V Ljubljani : Znanstveno društvo, 1936 (Vir : Veit in drug). - 203 str. ; 24 cm. - (Razprave znanstvenega društva ; 12. Historični odsek ; 4) Résumé: str. 183-190. - Kazalo: str. 191-198
Opis sprememb...
  • 2010-01-08: Matija Ogrin - Popravki, vnos notranjih sklicevanj; izdaja 1.0.
  • 2009-12-18: Matija Ogrin - Pretvorba v zapis TEI, popravki, uredniško poročilo; elektronska izdaja 0.9.
  • 2007-09-14: Alenka Maček - Priprava datoteke pdf za zgoščenko.
  • 2007-08-13: Luka Vidmar - Redakcija in korekture besedila.
  • 2007-06-12: Alenka Maček - Pretvorba (OCR), redakcija in vnos besedila.