Bibliografski pregled temeljne literature o rokopisih slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja

Seznam bibliografskih kratic in sigel

 • A: Arhivi
 • AES: Acta ecclesiastica Sloveniae
 • ASPh: Archiv für slavische Philologie
 • AVGT: Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie
 • AZN: Arhiv za zgodovino in narodopisje
 • BV: Bogoslovni vestnik
 • ČJKZ: Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino
 • CZ: Cankarjeva založba
 • ČZN: Časopis za zgodovino in narodopisje
 • DS: Dom in svet
 • GMS: Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo
 • GSS: Glasnik slovenskega slovstva
 • IMK: Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko
 • JiS: Jezik in slovstvo
 • KO: Katoliški obzornik
 • LMS: Letopis Matice slovenske
 • LR: Loški razgledi
 • LZ: Ljubljanski zvon
 • Marn: Jezičnik
 • Mohorjeva: Družba sv. Mohorja, [pozneje] Mohorjeva družba v Celju
 • MHVK: Mittheilungen des historischen Vereines für Krain
 • MMVK: Mittheilungen des Musealvereines für Krain
 • N: Kmetijske in rokodelske novice
 • Rad: Rad Jugoslovenske akademije zanosti i umjetnosti
 • S: Slovenec
 • SBL: Slovenski biografski leksikon 1925–1991. Elektronska izdaja
 • SGp: Slovenski gospodar
 • SN: Slovenski narod
 • SM: Slovenska matica
 • SR: Slavistična revija
 • : Zgodovinski časopis