Bibl 016

O začetkih slovenskega pesništva


analitična raven:
avtor: Koruza, Jože
naslov: O začetkih slovenskega pesništva
monografska raven:
naslov: JiS
impresum:
datum: 1971/1972
obseg enote enota: vol : št. 7-8
obseg enote enota: pp : 222–229