Bibl 017

O zapisanih primerih uradne slovenščine iz 16., 17. in 18. stoletja


analitična raven:
avtor: Koruza, Jože
naslov: O zapisanih primerih uradne slovenščine iz 16., 17. in 18. stoletja
monografska raven:
naslov: JiS
impresum:
datum: 1972/1973
obseg enote enota: vol : XVIII
obseg enote enota: pp : 193–200
obseg enote enota: pp : 244–254