Bibl 019

Slovenski pregovori v starih štajerskih rokopisih


analitična raven:
naslov: Slovenski pregovori v starih štajerskih rokopisih
monografska raven:
naslov: Slovenski etnograf
impresum:
obseg enote enota: vol : V
datum: 1952
obseg enote enota: pp : 160-168