Bibl 018

Prisege v slovenščini


analitična raven:
naslov: Prisege v slovenščini
monografska raven:
naslov: Arhivi
impresum:
obseg enote enota: vol : XV
datum: 1992
obseg enote enota: pp : 6–11