Bibl 032

Prisege Ljubljanskega mesta


analitična raven:
naslov: Prisege Ljubljanskega mesta
monografska raven:
naslov: LMS
impresum:
izdal: Matica slovenska
datum: 1884
obseg enote enota: pp : 196-220