Index 006

Prisežni obrazci za nekatere občinske funkcionarje v ljubljanski prisežni knjigi


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: ZAL
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka od: 1619 do: 1657 : 1619, 1637, 1657
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 006. Prisežni obrazci za nekatere občinske funkcionarje v ljubljanski prisežni knjigi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_006/VIEW/ [ datum dostopa ]