Bibl 046

Slovensko tožilno pismo iz l. 1648


analitična raven:
naslov: Slovensko tožilno pismo iz l. 1648
monografska raven:
naslov: Kres
impresum:
datum: 1882
obseg enote enota: pp : 282-283, 523