Index 016

Tožilno pismo (koncept) Središčanov proti ormoškemu grajščaku


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Središče
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1648
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 016. Tožilno pismo (koncept) Središčanov proti ormoškemu grajščaku. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_016/VIEW/ [ datum dostopa ]