Bibl 065

Slovenski 'zapovedni list' iz leta 1570 in novi vinski davek


analitična raven:
avtor: Jug, Stanko
naslov: Slovenski 'zapovedni list' iz leta 1570 in novi vinski davek
monografska raven:
naslov: GMS
impresum:
datum: 1942
obseg enote enota: vol : XXII
obseg enote enota: pp : 74-84
opomba: Objava paleografskega prepisa listine na str. 79-82 in fotografija prve strani.