Ms 089

Razglas za vinski davek iz leta 1570

Razglas (zapovedni list) kranjskega deželnega upravitelja Janža Kisla o vinskem davku, nastal v pisarni deželnih stanov leta 1570 in namenjen vinogradnikom. Prv ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka ARS : ARS, AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, šk. 416, fasc. 285, pag. 1883–1898
vsebina rokopisa:
povzetek: Razglas (zapovedni list) kranjskega deželnega upravitelja Janža Kisla o vinskem davku, nastal v pisarni deželnih stanov leta 1570 in namenjen vinogradnikom. Prvi znani originalni slovenski uradni dokument. Dva enaka primerka. Verjetni avtor je Jurij Juričić iz Vinodola.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

2 poli papirja (pag. 1883–1890) in 4 nekoč povezani listi (pag. 1891–1898), vodni znak na vseh enak. 16 strani, od tega 12 popisanih. Listi so dveh velikosti: 313 x 223 (pag. 1883–1890), 313 x 214–220 (pag. 1891–1898).

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 313
širina: 223
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka prepisovalca, popravki so najbrž Juričićevi.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 17. 10. 1570
provenienca: Deželni stanovi za Kranjsko – Kranjski deželni odbor – Kranjski deželni arhiv z nasledniki.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 089. Razglas za vinski davek iz leta 1570. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_089/VIEW/ [ datum dostopa ]