Bibl 067

Slovenska pesem pri vstajenju pred dvesto leti


analitična raven:
naslov: Slovenska pesem pri vstajenju pred dvesto leti
monografska raven:
naslov: IMK
impresum:
datum: 1899
obseg enote enota: pp : 74-75