Index 040

Odlomek velikonočne pesmi "Jezus je od smrti vstal, od njega bridke martre" v ljubljanskem jezuitskem dnevniku


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Odlomek velikonočne pesmi "Jezus je od smrti vstal, od njega bridke martre" v ljubljanskem jezuitskem dnevniku
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1686
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 040. Odlomek velikonočne pesmi "Jezus je od smrti vstal, od njega bridke martre" v ljubljanskem jezuitskem dnevniku. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_040/VIEW/ [ datum dostopa ]