Bibl 086

Spodnjepolskavski urbar iz leta 1504


analitična raven:
avtor: Kotnik, Fran
naslov: Spodnjepolskavski urbar iz leta 1504
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
datum: 1905
obseg enote enota: vol : 2
obseg enote enota: pp : 137-148