Index 135

Vrbarium deß Pfarrhofs zu vnter Pulſkau pro Anno 1504


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Spodnja Polskava
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Vrbarium deß Pfarrhofs zu vnter Pulſkau pro Anno 1504
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Verjetno gre za prepisano kopijo urbarja A, kakor nakazuje črka B pod letnico; urbar A pa ni ohranjen. Župnik je na podlagi urbarja dobival dohodke iz osmih krajev. Podložniki so navedeni poimensko. Kotnik pozorno evidentira slovenska rodbinska in lastna imena.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Spodnja Polskava
čas nastanka: 1504
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 135. Vrbarium deß Pfarrhofs zu vnter Pulſkau pro Anno 1504. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_135/VIEW/ [ datum dostopa ]