Bibl 124

Slovenica v Koroškem deželnem arhivu


analitična raven:
avtor: Ogris, Alfred
naslov: Slovenica v Koroškem deželnem arhivu
naslov: Prispevek v počastitev 100. obletnice Koroškega deželnega arhiva in mednarodnega sodelovanja med sosednjima arhivoma
monografska raven:
naslov: Arhivi
impresum:
datum: 2004
obseg enote enota: issue : 2
obseg enote enota: pp : 295-306