Ms 101

Sodni protokol trga Grebinj

Prisežni obrazec za priče v sodnem protokolu trga Grebinj iz obdobja med 1611 in 1614. ...

identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Celovec
identifikacijska številka KLA : KLA 112, Allgemeine Handschriftensammlung (= AHS), 1916, fol. 73´
vsebina rokopisa:
povzetek: Prisežni obrazec za priče v sodnem protokolu trga Grebinj iz obdobja med 1611 in 1614.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 272
širina: 207
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Vetrinj
čas nastanka ne po: 1611-06-22 ne pred: 1614-05-16 : Med 22. 6. 1611 in 16. 5. 1614.
provenienca: trg Grebinj – trška občina Grebinj – Koroški deželni arhiv
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 101. Sodni protokol trga Grebinj. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_101/VIEW/ [ datum dostopa ]