Bibl 126

Slovenska prisega iz Hrastovca


analitična raven:
avtor: Kotnik, Fran
naslov: Slovenska prisega iz Hrastovca
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
obseg enote enota: vol : 23
obseg enote enota: pp : 147-148
datum: 1928

Omenjeni rokopisi: