Index 154

Windisches Jurament


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ptuj
repozitorij: Ptujski grad
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Windisches Jurament
opomba regesta : Gre za slovenski prevod nemške prisege v knjigi Land-Gerichts Prothocoll Bey der Hochgräfl. Herrschaft Gutenhaag; Juraments Sachen, str. 4 in 5. Pod njim je napisan nemški izvirnik. Kotnik meni, da je slovenski prevod prisege slab, zapisovalec pa ni poznal bohoričice.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka od: 1750 do: 1800 : druga polovica 18. stoletja
provenienca: Arhiv iz gradu Hrastovec
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 154. Windisches Jurament. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_154/VIEW/ [ datum dostopa ]