Bibl 131

Rokopisna slovenska pesmarica iz leta 1781


analitična raven:
avtor: Glaser, Karel
naslov: Rokopisna slovenska pesmarica iz leta 1781
monografska raven:
naslov: LZ
impresum:
datum: 1894
obseg enote enota: pp : 763-766
opomba: O pesmarici: I. M. H., Laudate in chordis et organo. Z natisom dveh pesmi iz nje.