Bibl 130

Münchenska zakladna najdba: škofjeloški slovenski razglas iz leta 1590


analitična raven:
avtor: Šega, Judita
avtor: Golec, Boris
naslov: Münchenska zakladna najdba: škofjeloški slovenski razglas iz leta 1590
monografska raven:
naslov: LR
impresum:
datum: 2008
obseg enote enota: vol : 55
obseg enote enota: pp : 173-190