Bibl 139

Zgodovina slovenskega slovstva I


monografska raven:
naslov: Zgodovina slovenskega slovstva I
impresum:
izdal: Založba Obzorja
mesto publikacije: Maribor
datum: 1968