Bibl 140

Skalarjev prevod srednjeveške teološke razprave


analitična raven:
naslov: Skalarjev prevod srednjeveške teološke razprave
monografska raven:
naslov: Znamenje
impresum:
izdal: Znamenje
mesto publikacije: Petrovče
datum: 1987
obseg enote enota: vol : 17
obseg enote enota: pp : 385–388