Bibl 142

Vatroslav Oblak o Skalarjevem rokopisu


analitična raven:
naslov: Vatroslav Oblak o Skalarjevem rokopisu
monografska raven:
naslov: Vatroslav Oblak. Mednarodni simpozij Obdobja. Ljubljana 12 in 13. december 1996
impresum:
izdal: Filozofska fakulteta
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 1998
obseg enote enota: vol : Obdobja 17
obseg enote enota: pp : 205–215