Bibl 143

Stapletonov in Skalarjev rokopis v Zgodovini slovenskega knjižnega jezika (Oblakova analiza in vrednotenje besedil)


analitična raven:
naslov: Stapletonov in Skalarjev rokopis v Zgodovini slovenskega knjižnega jezika (Oblakova analiza in vrednotenje besedil)
monografska raven:
naslov: Vatroslav Oblak. Mednarodni simpozij Obdobja. Ljubljana 12 in 13. december 1996
impresum:
izdal: Filozofska fakulteta
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 1998
obseg enote enota: vol : Obdobja 17
obseg enote enota: pp : 195-203