Bibl 148

Neznan rokopis Jurija Japlja o slovenskem jeziku iz leta 1773


analitična raven:
naslov: Neznan rokopis Jurija Japlja o slovenskem jeziku iz leta 1773
monografska raven:
naslov: SR
impresum:
izdal: Slavistično društvo Slovenije
izdal: Ljubljana
datum: 2004
obseg enote enota: vol : 52
obseg enote enota: pp : 49-70