Bibl 149

Skalarjev rokopis, 1643. Meditativna proza v kontekstu katoliške obnove


analitična raven:
naslov: Skalarjev rokopis, 1643. Meditativna proza v kontekstu katoliške obnove
monografska raven:
urednik: Bjelčevič, Aleksander
naslov: Reformacija na Slovenskem. Obdobja, 27
impresum:
izdal: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 2010
obseg enote enota: vol : 27
obseg enote enota: pp : 129-146