Bibl 150

Matej Sovič in ohranjeni rokopis njegovega latinskega prevoda slovnice Meletija Smotrickega (1619) iz leta 1773 v rokopisni zbirki NUK Ljubljana


analitična raven:
avtor: Babič, Vanda
naslov: Matej Sovič in ohranjeni rokopis njegovega latinskega prevoda slovnice Meletija Smotrickega (1619) iz leta 1773 v rokopisni zbirki NUK Ljubljana
monografska raven:
urednik: Derganc, Aleksandra et al.
naslov: Zbornik referatov za štirinajsti mednarodni slavistični kongres, Ohrid, 10.-17. september 2008 SR
impresum:
izdal: Slavistično društvo Slovenije
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 2008
obseg enote enota: vol : 56
obseg enote enota: pp : 31-47