Bibl 166

Slovenska besedila prvega goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa (1711-1774)


analitična raven:
naslov: Slovenska besedila prvega goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa (1711-1774)
monografska raven:
naslov: Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi: mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1987; Obdobja, 9.
impresum:
izdal: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 1989
obseg enote enota: vol : Obdobja, 9
obseg enote enota: pp : 303-313