Index 021

Od Sa Christusam Hoieina Bukvize ...


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: NUK
zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1664 ne pred: 1659 : 1659-1664
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 021. Thomas a Kempis: Od Sa Christusam Hoieina Bukvize .... URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_021/VIEW/ [ datum dostopa ]