Bibl 188

Švile Prerokile: koroška različica Sibilinih prerokb


monografska raven:
naslov: Švile Prerokile: koroška različica Sibilinih prerokb
impresum:
datum: 1985
izdal: Mohorjeva družba
mesto publikacije: Celovec
obseg enote enota: pp : 123