Bibl 189

Pastirska igra. Gierten shpil: al anu shavo/tno inu v/milenja vriedno Djanje per tam roistvu Jesusa Kristusa. Po starem rokopisu Andreja Šusterja Drabosnjaka za predstavo v Mestnem gledališču v Celovcu priredila Herta Lausegger


monografska raven:
naslov: Pastirska igra. Gierten shpil: al anu shavo/tno inu v/milenja vriedno Djanje per tam roistvu Jesusa Kristusa. Po starem rokopisu Andreja Šusterja Drabosnjaka za predstavo v Mestnem gledališču v Celovcu priredila Herta Lausegger
impresum:
datum: 1987
izdal: Krščanska kulturna zveza
mesto publikacije: Celovec
obseg enote enota: pp : 43