Bibl 190

Pastirska igra in Izgubljeni sin: izvirnika in njuni prečrkovani priredbi


monografska raven:
naslov: Pastirska igra in Izgubljeni sin: izvirnika in njuni prečrkovani priredbi
impresum:
datum: 1992
izdal: Mohorjeva družba
izdal: Krščanska kulturna zveza
mesto publikacije: Celovec
obseg enote enota: pp : XVII, 235